Skoč na navigaci

Projekt Krajského střediska pro nevidomé v Brně - nerealizovaná varianta

zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Mojmír Kopecký a Ing. arch. Tomáš Kopecký
Atelier Tišnovka

Slovní popis projektového záměru Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

K nahlédnutí je již studie proveditelnosti a dokumentace ke stavebnímu řízení.

Práce na dokumentaci k územnímu řízení v roce 2003 financovala ve výši 449 400 Kč Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Na vytvoření studie proveditelnosti nám v roce 2005 přispěl finanční dotací ve výši 99 999 Kč Úřad městské části Brno-Královo Pole.

Na vypracování potřebné dokumentace ke stavebnímu povolení v roce 2006 poskytl Magistrát města Brna finanční podporu ve výši 500 000 Kč.

Děkujeme.

Obsah:

 1. Historie domu
 2. Současný stav
 3. Projekt výstavby nového domu služeb pro nevidomé

I. Historie domu

Více o historii domu se dočtete na stránce o Nadačním domě básníka Josefa Chaloupky.

II. Současný stav

Majitel

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Organizace zde působící

 1. místní odbočky SONS
 2. Metodické centrum informatiky SONS (odborné středisko SONS)
 3. TyfloCentrum Brno, o.p.s. - krajské středisko sociálních služeb pro zrakově postižené
 4. Tyfloservis, o.p.s., krajské pracoviště Brno
 5. sídlo zde mají: Tandem Brno, sportovní sdružení zrakově postižených

Stručný popis budovy

dům tvoří 2 trakty

přední trakt: jednoposchoďová budova částečně podsklepená, podsklepení 50% půdorysné plochy

zadní trakt: přízemní budova částečně podsklepená, podsklepení 30% půdorysné plochy

Využívání budovy

přední trakt:
sklep kotelna
přízemí TYFLOCENTRUM BRNO - učebny , kuchyňka;
SONS odbočka - kancelář; správce
První patro TYFLOSERVIS - kanceláře, kuchyňka, TYFLOCENTRUM BRNO - kancelář
půda sklad

Přístup do předního traktu: z ulice Chaloupkova po dvou schodech do vstupní chodby, dále vyrovnávací schodiště mezi plochou chodby a zaústěním schodiště do prvního patra a přístupem do dvorního taktu.

zadní trakt:
TYFLOCENTRUM - 2 klubovny, velká kuchyň, kancelář

Přístup do zadního traktu: přes vstupní chodbu a dvůr

Současný technický stav budovy

 1. zemní izolace: v havarijním stavu
 2. střešní krytina: potřebná výměna včetně laťování
 3. elektroinstalace: kritický stav vzhledem k současnému zatížení náročnými pomůckami a sítí 25 PC
 4. havárie topení: v havarijním stavu, na podzimu 2003 oprava kotle
 5. bezbariérový přístup: není *)
 6. nedostatek prostor: moderní služby vyžadují dostatečné zázemí pro klienty.

*) Dům navštěvuje řada lidí, kteří jsou kromě zrakové vady postiženi ještě dalšími omezeními. Je třeba akutně řešit problematiku lidí s omezenými možnostmi pohybu. I. patro je pro ně prakticky nepřístupné. Pokud jsou na vozíčku musí být vyneseni nebo musí být služba poskytnuta v přízemí.

Rovněž osoby využívající opěrné a francouzské hole mají problémy. Je - li to možné řešíme v současnosti tento problém návštěvami v terénu. Středisko TYFLOSERVIS sídlící v prvním patře je vybaveno náročnými kompenzačními pomůckami, které není tak snadné vždy přenášet. Bezbarierovému přístupu do domu brání vstupní a vyrovnávací schodiště v přístupové chodbě, vysoký schod do počítačové učebny, neexistence výtahu do 1. patra.

Realizované projekty (v závorce uveden realizátor projektu, poskytovatelé dotací)

 1. Blind Friendly Web (MCI SONS, MI)
  • metodika tvorby bezbariérových webových stránek
  • testování stránek na bezbariérovost
  • poradenství v otázkách bezbariérovosti
 2. Rehabilitace později osleplých občanů včetně servisu kompenzačních pomůcek (Tyfloservis, o.p.s., MZ, MMB, JMK)
  převážně terénní sociální intervence (částečně realizovaná i ambulantně)
  • výuka sebeobsluhy a základů přípravy jídel
  • výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu (s bílou holí, s vodicím psem)
  • psaní a čtení braillovým písmem,
  • psaní na psacím stroji či klávesnici desetiprstovou technikou
  • poradenství a zácvik s optickými, optoelektronickými, mechanickými a jednoduchými elektronickými pomůckami.
 3. Denní centrum sociálních služeb pro zrakově postižené (TyfloCentrum Brno, o.p.s., MPSV, MMB, JMK)
  Informační a poradenská služba
  1. Dispečink asistentských služeb pro nevidomé
   • jednorázové průvodcovské, předčitatelské a jiné asistenční služby pro nevidomé
   • první místo kontaktu a informací
  2. Sociálně právní poradenství, všeobecné poradenství
  Osobní asistence
  • pravidelná pomoc při výkonu povolání, při studiu, v domácnosti, se zájmy a koníčky
  Aktivizační a motivační programy s doplňkovými formami rehabilitace
  • HapAteliér - dílna pro arteterapii
  • vaření - od nákupu až po základy stolování (motivace a aktivizace zbytkových schopností klienta, procvičení dovedností naučených v rehabilitačním procesu)
  • čtení braillova písma (motivace a procvičení dovedností naučených v rehabilitačním procesu)
  • besedy, přednášky, návštěvy divadelních představení a výstav, soutěže
  Vzdělávací programy
  • kurz sociálních dovedností
  • kurz rétoriky
 4. Technické evaluační centrum pro osoby se specifickými potřebami (TyfloCentrum Brno, o.p.s., MPSV, MMB, JMK)
  • technické poradenství při výběru PC, software pro osoby se specifickými potřebami
  • kurzy obsluhy PC (základní, nadstavbové)
  • Internet pro nevidomé (obdoba internetové kavárny)
 5. Další aktivity

Projekt výstavby nového domu pro nevidomé

V plánu je využít veškerého prostoru pozemku, který k domu patří.

Suterén technické zázemí, sportovní prostory

Přízemí chráněná dílna, denní stacionář, učebny, poradna, prodejna pomůcek

První patro: Technické evaluační centrum pro osoby se specifickými potřebami; Metodické centrum informatiky SONS

Druhé patro: Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Brno; Pracovna právníka a psychologa

Podkroví:

K nahlédnutí je již studie proveditelnosti a dokumentace k územnímu řízení.

Nové (plánované) projekty rozšiřující dosavadní nabídku realizovaných projektů

 1. Prodejna kompenzačních pomůcek pro nevidomé
 2. Chráněná dílna pro nevidomé (rozšíření aktivit HapAteliéru)
 3. Reedukace zraku u později osleplých
 4. Rekvalifikace na PC (rozšíření kurzů na PC) pro osoby se specifickými potřebami
 5. Pracovně právní poradenství a příprava zrakově postižených uchazečů o práci na úspěšné uplatnění na trhu práce (rozšíření poradenství, rozšíření nabídky kurzů)
 6. Denní stacionář pro nevidomé (rozšíření denního centra sociálních služeb na celodenní pobyt klientů)

Cíle projektového záměru

I. plně uspokojit potřeby těžce zrakově postižených občanů prostřednictvím poskytování uceleného komplexu následných zdravotních a sociálních služeb v Brně a v regionu Jihovýchod

 1. zajistit komplexní zdravotně sociální rehabilitaci právě osleplým občanům
 2. integrovat těžce zrakově postižené občany do společenského života a zejména do pracovního procesu
 3. zajistit smysluplnou a uspokojující náplň pracovně neumístitelným těžce zrakově postiženým občanům
 4. zvýšit soběstačnost a samostatnost těžce zrakově postiženým občanům při každodenních činnostech, při vzdělávání a případném pracovním uplatnění

II. vybudovat a provozovat centrum ICT pro občany se specifickými potřebami

 1. zajistit odborně technické poradenství v oblasti ICT pro občany s těžkým zdravotním postižením
 2. zajistit základní i následné vzdělávání v oblasti ICT včetně rekvalifikací
 3. provozovat internetový klub pro těžce zrakově postižené

Důvody pro předložení projektového záměru a jeho charakter

 1. havarijní a technicky nevyhovující stav Krajského střediska pro nevidomé na Chaloupkově 7 v Brně
 2. nutnost rozšíření komplexu služeb všech partnerů participujících na projektech

Priorita a opatření, která projekt splňuje

Veškeré připomínky zasílejte na adresu info@centrumpronevidome.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti | © TyfloCentrum Brno, o. p. s. 2005-2021


Hostováno na WEDOSu
TyfloCentrum Brno, o.p.s. - logo návrat na úvodní stranu