Skoč na navigaci

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Projekt obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. - registrovaného poskytovatele sociálních služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji

Historie domu na Chaloupkově 7 je dlouhá a spletitá. Neméně dlouhé a spletité bylo úsilí o to, abychom získali finanční prostředky na stavbu nového moderního domu služeb pro nevidomé. Neuvěřitelné se stává skutkem.

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky stojí. Jsme v něm přestěhovaní.

Přes 70 let sloužil tento dům převážně nevidomým. A to díky básníku Josefu Chaloupkovi, jenž jim ho před svou smrtí odkázal. Od konce 40. let minulého století až do roku 2011 byl dům využíván. Nejdéle dům vlastnila Drutěva, výrobní družstvo invalidů, a to celých 36 let (1953 – 1989). V roce 1990 dům do svého vlastnictví získává Česká unie nevidomých a slabozrakých. Dům se nacházel v poměrně neutěšeném stavu a bylo nutné investovat do nejnutnějších oprav, aby dům sloužil svému účelu.

Od roku 2002 jsme se snažili hledat možnosti, jak získat finanční prostředky nejprve na zvažovanou rekonstrukci, pak na stavbu nového domu. Historický dům přešel do vlastnictví obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. v roce 2005. K převodu již značně zchátralého majetku jsme přistoupili s vizí postavit na daném místě nový moderní dům. V roce 2011 jsme definitivně zchátralý dům opustili a doufali, že to bude jen dočasné. Od roku 2011 jsme využívali pronajaté prostory na dvou jiných místech (Chaloupkova 3, Poděbradova 58) a konečně je vše hotovo. Stavba nového domu je dokončena a my jsme v novém domě přestěhovaní. Dům je potřeba zabydlet a vybavit. Ale to už je radostná práce.

Jak můžete pomoci

Slepota může postihnout kohokoliv z nás. Pomozte nám vybavit moderní dům sociálních služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

Číslo účtu sbírkového konta na projekt Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

703 703 703 6 / 2010

Foto

Dům před demolicí

Dům před demolicí

Dům po dostavění

Dům po dostavění

Veškeré připomínky zasílejte na adresu info@centrumpronevidome.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti | © TyfloCentrum Brno, o. p. s. 2005-2021


Hostováno na WEDOSu
TyfloCentrum Brno, o.p.s. - logo návrat na úvodní stranu