Skoč na navigaci

Projekt Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005170

zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Mojmír Kopecký a Ing. arch. Tomáš Kopecký
Atelier Tišnovka

Plánovaná podoba nového domu

V období květen 2016 až březen 2017 jsme několikrát předkládali Magistrátu města Brna Projektový záměr stavby nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro nástroj ITI.

V rámci výzvy č. 60 „Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“ byl náš projektový záměr schválen a doporučen k realizaci. Splňoval specifické cíle iROP pro Brněnskou metropolitní oblast:
zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (2.1)
doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb (D.2)

Vývoj prací na projektu

25. 4. 2017    podána žádost o stavební povolení
4. 5. 2017      finalizace žádost o podporu prostřednictvím aplikace MS2014+ (iROP)
13. 7. 2017    žádost o podporu projektu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí
14. 7. 2017    Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou
(nutné doložit pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení)
3. 1. 2018      Stavební povolení vydáno
1. 2. 2018      Nabytí právní moci Stavebního povolení a doložení k žádosti o podporu formou změny žádosti
1. 3. 2018      Žádost o změnu (vložení pravomocného stavebního povolení) schválena.
22. 3. 2018    Žádost o podporu projektu splnila podmínky pro vydání právního aktu.
28. 3. 2018    Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
6 - 9 / 2018   probíhá výberové řízení na dodavatele stavby
10 / 2018       začíná realizace stavby
12 / 2018       ukončena demolice objektu
3 / 2019         zahájení stavby
5-6 / 2020     plánované ukončení stavby

Finanční rozvaha

Náklady
rozpočet stavby včetně demolice stávajícího objektu (projekt iROP)44 997 376
co se do rozpočtu projektu iROP nevešlo:
- zelená střecha a zeleň (živičné krytiny)930 577
- prováděcí dokumentace946 220
- chlazení budovy453 750
CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU47 327 923
Zdroje financování
dotace EU a státního rozpočtu (95 % projektu iROP)42 747 507
spoluúčast investora (5% projektu iROP)2 249 867
dofinancování (co se do projektu nevešlo)2 330 547
celkové potřebné dofinancování4 580 416
CELKOVÁ VÝŠE POTŘEBNÝCH FINANCÍ47 327 923

Popis nové stavby

V plánu je využít veškerého prostoru pozemku, který k domu patří.

V suterénu je umístěno především technické zázemí budovy a parkoviště, bez kterého se neobejde žádná nová budova, vybudována je zde interaktivní učebna pro nácvik dovedností bez kontroly zrakem v prostředí simulace úplné tmy a pro zážitkové aktivity ve tmě pro odbornou i laickou veřejnost, klubovna s několika PC se speciálním vybavením pro zrakově postižené uživatele.

Ve vstupním prostoru budovy je recepce s informační službou pro první kontakt s návštěvníky a prodejna výrobků Dílny HapAteliér. V zadním prostor u v pravé části je školící místnost pro kurzy, přednášky, besedy a jiné skupinové aktivity. V levé části je dílna HapAteliér s veškerým zázemím i s pracovnami pro individuální práci s klienty a pro pracovníky dílny.

V prvním patře se nachází kanceláře vedení společnosti (ředitelna, sekretariát), víceúčelová klubovna pro skupinové akce pro klienty s průchodem na terasu.

Ve druhém patře jsou pracovny pro sociálně aktivizační služby a sociální rehabilitaci, učebny pro individuální výuku práce s PC se speciálním vybavením pro zrakově postižené uživatele a odborná technická poradna.

Ve třetím patře jsou pracovny pro asistenční služby, poradna pro zrakově postižené, cvičná kuchyně pro nácvik dovedností v kuchyni (vaření a stolování), a klubovna. Nachází se zde i pracovna SONS.

Jak se stavělo

mizející stará Chaloupka

Mizející stará Chaloupka.

Zbořeno

Zbořeno

Hloubení podzemí

Hloubení podzemí.

Staví se přízemí

Staví se přízemí.

Staví se 1. patro

Staví se 1. patro.

Staví se 2. patro

Staví se 2. patro.

Staví se 3. patro

Staví se 3. patro.

Vizualizace:

pohled na dům z Chaloupkovy ulice

Pohled na dům z Chaloupkovy ulice.

pohled na dům z Chaloupkovy ulice

Pohled na dům z Chaloupkovy ulice.

pohled na terasu v 1. patře

Pohled na terasu v 1. patře.

Veškeré připomínky zasílejte na adresu info@centrumpronevidome.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti | © TyfloCentrum Brno, o. p. s. 2005-2021


Hostováno na WEDOSu
TyfloCentrum Brno, o.p.s. - logo návrat na úvodní stranu